Menighedsrådsvalg 2024

Så er det igen blevet tid til valg af menighedsråd. Bliv klogere på, hvad det har af betydning for dig her.

Hvordan kan jeg blive involveret i menighedsrådet i Skalborg Kirke?

Hvad laver et menighedsråd

Hvad laver et menighedsråd?


Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet. 
Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke. Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal.

Hvem kan blive valgt?

 

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd.

Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode.

Menighedsrådet i Skalborg mødes en onsdag aften hver månede og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken. Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Orienteringsmøde

Tirsdag den 14. maj kl. 19.00

Som første led i menighedsrådsvalget, skal alle menighedsråd afholde et offentligt orienteringsmøde forud for valgforsamlingen, der holdes i efteråret. 

På orienteringsmødet forklares der, hvornår og hvordan der afholdes valg, og hvad Skalborg Kirkes menighedsråd arbejder med. Vi ønsker at sætte Skalborg Kirkes fremtid på dagsordenen, så der opfordres til input om kirkens fremtidige arbejde og visioner fra jer deltager.

Datoen for orienteringsmødet er sat til tirsdag den 14. maj kl. 19.00 i sognesalen. 

Alle der er interesserede i Skalborg Kirke er meget velkommen til at deltage. 

Valgforsamling 

Tirsdag 17. september kl. 19.00

Medlemmerne til menighedsråd vælges på en valgforsamling.

Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig. Det betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Inden afstemningen får de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig selv og redegøre for, hvorfor de ønsker at blive medlem af menighedsrådet. Dette gælder uanset om der er tale om personer, der genopstiller, eller om personer, der stiller op for første gang.

Efter præsentationen har forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål og indgå i en debat med kandidaterne, ligesom kandidaterne kan stille spørgsmål til hinanden.