Vi vil være levende kirke i Skalborg

  • Ved at lade os udfordre af kristendommens relevans for alle livets forhold
  • Ved et rigt og varieret gudstjenesteliv
  • Ved at fremme fortroligheden med kristendommen

Til at realisere visionen er der 3 grupper af mennesker, som igennem samarbejde løfter hver sin del af
opgaven. De enkelte deltagere i grupperne bidrager med forskellige kompetencer, som tilsammen gør det muligt at realisere visionen. 

De tre grupper er:

  • Medarbejdere
  • Menighedsråd
  • Frivillige

Opgaverne løses i en netværksorganisation, hvor det centrale element er ”Teamet”.

Læs mere om organiseringen af Skalborg Kirkes aktiviteter og frivilligarbejde når du klikker her.