Fødsel

Jordemoderen foretager som regel anmeldelsen, der skal ske inden 14 dage efter fødslen.

Hvis forældrene er ugifte, kan de erklære, at de ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for deres barn sammen. I så fald benyttes en særlig blanket (”Omsorgs- og ansvarserklæring”), som kan findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk eller fås på kirkekontoret. Her kan man også få yderligere oplysninger.