Dåb og navngivning

Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet have navn.
Hvis barnet skal døbes, sker navngivningen normalt i forbindelse med dåben.

Ønsker du at få dit barn døbt, kan du henvende dig til kirkekontoret på 51 51 70 06 eller på mail til skalborg.sogn@km.dk. Kirkekontoret skal have barnets fulde navn, fødselsdato, samt fulde navn på begge forældre. Derudover skal vi også registrere, hvem der skal stå fadder til barnet. Normalt vælger forældrene 2-5 faddere. Oplysningerne på fadderne sendes til kirkekontoret, som sørger for at præsten kan lave en dåbsattest. 

Inden dåben tager præsten, der skal døbe barnet, kontakt til forældrene og aftaler en dåbssamtale. Her gennemgås ritualet, og der er mulighed for at stille spørgsmål til dagen.

En gang i kvartalet afholder vi en særlig dåbsgudstjeneste, med ekstra fokus på dåbens betydning. Dåbsgudstjenesten ligger om lørdagen.

   Datoer for dåbsgudstjeneste