Bryllup

Det er en stor beslutning at blive gift, og dagen kræver for de fleste stor forberedelse.

Datoen for vielsen aftales med kirkekontoret, som kan kontaktes på 51 51 70 06 eller på mail skalborg.sogn@km.dk . Har du et særligt ønske om hvem af præsterne der skal vie jer, kan du enten tage kontakt til præsten selv og spørge om vedkommende vil vie jer, eller bede kirkekontoret undersøge det for jer. 

For at blive viet skal I have en prøvelsesattest og begge jeres dåbs- eller navneattester. Prøvelsesattesten fås ved at indsende en ægteskabserklæring via www.borger.dk . Attesten viser at I opfylder betingelserne for at indgå i et ægteskab. Bemærk at prøvelsesattesten kun gælder i 4 måneder. Dåbs- eller navneattesten fås fra kirkekontoret i jeres bopælssogn, hvis I ikke har den liggende derhjemme længere. 

For at blive viet kræves det at der er to vidner til stede under selve vielsen. Deres navne og adresser noteres i kirkebogen i forbindelse med vielsen.