Foto- og videopolitik

Da vi i stigende grad benytter os af at lægge billeder ud på Facebook og hjemmesiden samt i trykt materiale i forbindelse med kirkens kommunikation, vil vi her ridse vores politik op for billeder taget i kirken.

Skalborg kirke og kirkens øvrige lokaler er en del af det offentlige rum. Der er derfor fri adgang til at tage og efterfølgende benytte billeder og videooptagelser fra arrangementer.

Som udgangspunkt spørger vi ikke om tilladelse, hvis du møder op til et arrangement i kirkens lokaler, hvor vi tager situationsbilleder. Ved billeder af børn, er vi dog varsomme med karakteren af de billeder, der bliver brugt på nettet, så ingen børn bliver fremstillet på en uhensigtsmæssig eller upassende måde.

I de situationer hvor børn er forsamlet til en aktivitet, der løber over et længere tidsrum, fx Spirekor, Børnekor eller lignende med faste ugentlige mødegange, vil vi bede om skriftlig tilladelse fra forældrene til at tage billeder.

Ønsker vi at bruge et billede af en enkeltperson til en af vores brochurer, vil vi, i det omfang det er muligt, oplyse vedkommende om dette, når billedet tages eller anvendes.