Præster, ansatte og menighedsråd ved Skalborg Kirke og sogn

Med ansatte menes først og fremmest fastansatte medarbejdere, herunder barselsvikarer.

 

Præster ved Skalborg Flyttekirke:

Orla Møller,
sognepræst ved Hasseris kirke indtil 1965, derefter residerende kapellan pga. af sit politiske arbejde

Carl Vagn Rønn Sørensen, sognepræst ved Hasseris kirke 1965-1978

John Bjørn Sørensen, residerende kapellan ved Hasseris kirke 1963-1966

Alle tre præster var levende engageret i gudstjenesterne i Skal- borg, først på Sofiendalskolen 1963-1965, senere i flyttekirken 1965-1970. Orla Møller gjorde endvidere en stor indsats for kirkebyggeriet som kirkeminister (1966-68).

Præster ved Skalborg Kirke:

Poul Berg, residerende kapellan ved Hasseris kirke 1967-69, den 12. oktober 1969 ansat som den første sognepræst ved Skalborg Kirke, fratrådt 1972

Peter Anton Krogsøe, 1972-2013, fra 2003 tillige provst for Aalborg Østre Provsti

Birthe Bjerre, 1979-1981

Bjarne Christensen, 1981-1992

Erik Steen Møller, 1992-2009

Per Bucholdt Andreasen, 1995-1996

Lotte Lyngby Nielsen, 1997-1997

Lene Anette Hansen, 1998-2004

Tine  Junker  Dalgaard,  1998-1999  (barselsvikar  for  Lene Hansen)

Britta Laasby, 2001-2002 (barselsvikar for Lene Hansen)

Mette Nøhr Shaw, 2005-2009

Helle Rosenkvist, 2008-2012

Heine Lokjær Hansen, 2009-

Hanne Pahuus, 2010-2012

Anette Melbye Madsen, 2012-

Christian Bjørn Krüger, 2012-2013, fra 2014 tillige provst for Aalborg Østre Provsti

Kordegne ved flyttekirken:

Tjenesten varetages på skift af

Poul Dammeyer, Georg Christiansen og Georg Springborg Jørgensen 1965-1970 

Kordegne  ved  Skalborg  Kirke  med  ansvar  for civilregistrering:

Georg Christiansen, 1970-1984

Bente Schüsler, 1985-2013

Kordegnevikarer:

Aase Frandsen, 1977-1992

Carl Johan Dam, 1992-2012

Herefter flyttes civilregistreringen til Nr. Tranders Kirkekontor, og stillingen omdannes til kirke- og kulturmedarbejder 

Kirke- og kulturmedarbejdere:

Julia Sakskjær Nielsen, 2013-2015

Pernille Krogh Hansen, 2015-2017

Doris Vest Steen, 2017-

Fra 2018 overføres pasningen af kontoret til kirketjenerne
 

Organister/korledere ved flyttekirken:

Torben Steen Jensen, organist på Sofiendalskolen 1963-64, endvidere korleder

Minna Steen Jensen, organist og korleder på Sofiendalskolen fra 1964-, endvidere i flyttekirken 1965-1970

Sine Berg, gift med Poul Berg, lærer på Sofiendalskolen, korleder i flyttekirken 1967-1970
 

Organister/korledere ved Skalborg Kirke:

Bente Frendrup, organist og korleder 1970-1973

Elisabeth Krogsøe, lærer og korleder 1973-1974

Gerda Essendrop, organist og korleder 1974-1982

Ellen Frandsen, korledervikar 1982-1983

Eva-Marie Kjæhr, tidligere Olesen, organist og korleder fra 1983, fra 2008 alene organist

 

Korledere/musikmedarbejdere/sangpædagoger:

Maria Bang-Schnack, 2006-2006

Henriette Bjerg Danielsen, 2008-2009

Sigrid Damsager, 2009-2010

Mette Kamstrup, 2010-2011

Margrethe Smedegaard, 2013-2014

Stinne Øllgaard Andersen, 2014-

Rita Sisák, barselsvikar 2016-2017, derefter sangpædagog 2017-2020


Kirketjener ved flyttekirken:

Børge Guldbæk, 1965-1970
 

Kirketjenere ved Skalborg Kirke:

Børge Guldbæk, 1970-1978

Ib Folke Nielsen, 1979-1999

Jane Jensen, 1999-2014

Tanja Gade Hammerholt, 2014-2018

Kia Thaagaard Hansen, 2014-

Annemette Højmark, 2015-2016 (barselsvikar)

Christina Jensen, 2018-

Stine Hove Nielsen, 2019-2020 (barselsvikar)
 

Kirketjenervikarer:

Birthe Nielsen, 1979-1985

Micharla Andersen, 1985-2003

Machico Christensen, 2004-2014
 

Kirkebladsredaktører:

Poul Berg og Georg Christiansen (1969-1972) (kirkebladet udkom ikke regelmæssigt)

Peter A. Krogsøe, 1972-1976

Morten Jødal, 1977-1986

Bente Schüsler, 1986-1990

Morten Jødal, 1991-1996

Alice Bonde Bentzen, 1997-2004

Poul A. Nielsen, 2005-2012

Jutta S. P. Linklett, 2013-2016

Pernille Krogh Hansen 2017

Doris Vest Steen, 2017-


Menighedsrådene ved Skalborg Kirke:

1969:

Afstemningsvalg den 17. juni, efterfølgende fredsvalg den 8. november 1969 med samme liste

Poul Mandrup Larsen (formand)

Johs. Sørensen (næstformand)

Børge Kristiansen (sekretær)

Georg Springborg Jørgensen (kasserer)

Kai Emil Nielsen (kirkeværge)

(valgt fra den socialdemokratiske liste)

Olga (Gøl-) Jensen

Kirsten Lundgreen

Karen Thomsen

Byggeudvalg: Ingeniør Poul Mandrup Larsen, sognepræst Poul Berg, Kaj Nielsen, planteskoleejer Martin Thomsen, amtsinspektør F.L. Christensen, Carl Poulsen og regnskabs- fører Georg Christiansen.

 

1973:

Afstemningsvalg

Poul Mandrup Larsen (formand)

Kirsten Lundgreen (næstformand)

Morten Jødal (sekretær)

Poul Dammeyer (kasserer)

Inger Guldbæk (valgt fra den socialdemokratiske liste)

Børge Kristiansen

Karen Thomsen

Grethe Skovbjerg

Poul Erik Dahl Nielsen

(kirkeværge uden for menighedsrådet)

Poul Mandrup Larsen er formand indtil januar 1976, hvor sognepræst Peter Krogsøe overtager formandsposten

 

1977:

Peter A. Krogsøe (formand)

Kai Brogaard Jensen (næstformand)

Børge Langgaard (kasserer)

Mogens Aarup-Jensen (kirkeværge)

 

Aase Frandsen Morten Jødal Ulla Regnarsson

Nanna Springborg Jørgensen

Flemming Egebo

Birthe Skafte Andersen

Børge Guldbæk (valgt fra den socialdemokratiske liste)

Inger Guldbæk (valgt fra den socialdemokratiske liste)

 

1979:

Kai Brogaard Jensen vælges som formand

Børge Guldbæk udtrådte af menighedsrådet og blev erstattet af Vivi Andersen

 

1980:

Fredsvalg
Kai Brogaard Jensen (formand)

Nanna Springborg Jørgensen (næstformand)

Børge Langgaard (kasserer)

Mogens Aarup-Jensen (kirkeværge)

Inger Guldbæk

Aase Frandsen

Morten Jødal

Jens Damgaard

Kirsten Lundgreen

Vivi Andersen

Else Minna Hansen

 

1984:
Fredsvalg

Kai Brogaard Jensen (formand)

Nanna Springborg Jørgensen (næstformand)

Rie Frank (kasserer)

Morten Jødal (sekretær)

Mogens Aarup-Jensen (kirkeværge)

Bent Deegen

Aase Frandsen

Else Minna Hansen

Carsten Brogaard Jensen

Mette Langgaard

Helle Sylvest

 

1988:

Afstemningsvalg

Kai Brogaard Jensen (formand)

Nanna Springborg Jørgensen (næstformand)

Mogens Aarup-Jensen (kirkeværge)

Aase Frandsen

Else Minna Hansen

Mette Langgaard

Helle Sylvest

Kirsten Mølgaard

Edith Pedersen

Morten Jødal

Peder Berg

Ejgil H. Kjær

Bente Schüsler (kordegn, sekretær og kasserer)

 

1992:

Fredsvalg

Ejgil Kjær (formand)

Nanna Springborg Jørgensen (næstformand)

Morten Jødal (sekretær)

Marianne Stage

Helle Sylvest

Edith Aarup-Jensen

Aase Frandsen

Else Minna Hansen

Henning Bentzen

Erik Bruun-Kristensen

Pia O’Keeffe

Edith Rudolph

Bente Schüsler (kordegn og kasserer)

Mogens Aarup-Jensen (kirkeværge udenfor menighedsrådet)

 

1996:

Fredsvalg

Ejgil Kjær (formand)

Nanna Springborg Jørgensen (næstformand)

Alice Bonde Bentzen (sekretær)

 

Edith Aarup-Jensen

 

Anders Petersen

Henning Bentzen

 

Helle Sylvest

Pia O’Keeffe

John Gade

Erik Bruun-Kristensen

Ettie Jødal

Gyda Dam

Bente Schüsler (kordegn og kasserer)

Mogens Aarup-Jensen (kirkeværge udenfor menighedsrådet)

 

2000:

Fredsvalg

Ejgil Kjær (formand)

Alice Bonde Bentzen (sekretær)

Erik Bruun-Kristensen

Henning Bentzen (næstformand)

Edith Aarup-Jensen

Anders Petersen

Kim Nørgaard Jensen

Helle Sylvest

Nils Skyum Larsen

Ettie Jødal

Gyda Dam

Hannah S. Jensen

Bente Schüsler (kordegn og kasserer)

Mogens Aarup-Jensen (kirkeværge udenfor menighedsrådet)
 

2004:

Fredsvalg

Ejgil Kjær (formand)

Henning Bentzen (næstformand)

Erik Bruun-Kristensen (kirkeværge)

Søren Thing Andersen (sekretær)

Edith Aarup-Jensen

Erik Haals

Maria Glüsing

Helle Sylvest

Susanne Brinch

Poul A. Nielsen

Gyda Dam

Hannah S. Jensen

Bente Schüsler (kordegn og kasserer)

 

2008:

Fredsvalg

Henning Bentzen (formand)

Søren Thing Andersen (næstformand og protokolfører)

John Gade (kasserer)

Paul Holm

Dorte Sandegaard

Edith Aarup-Jensen

Susanne Brinch

Poul A. Nielsen

Søren Christensen

Hannah S. Jensen

Erik Bruun-Kristensen (kirkeværge uden for menighedsrådet)
 

2012:

Fredsvalg

Henning Bentzen (formand)

Søren Thing Andersen (næstformand og protokolfører)

Erik Villy Rasmussen (kasserer)

Gyda Dam

Paul Holm

Jutta Poulsen Linklett

Edith Aarup-Jensen Susanne Brinch

Poul A. Nielsen (protokolfører fra 2014)

Pernille Fenger

Søren Thing Andersen udtrådte af menighedsrådet juli 2014

I stedet indtrådte Eigil Kjær, der også valgtes som næstformand.

Erik Villy Rasmussen udtrådte af menighedsrådet marts 2015
 

Erik Bruun-Kristensen (kirkeværge uden for menighedsrådet)

 

2016:

Fredsvalg

Henning Bentzen (formand)

Gyda Dam (næstformand og kasserer)

John Gade (protokolfører)

Mogens Aarup-Jensen

Susanne Brinch

Malene Hoxer Juul

Poul Johannesen

Tina Bagh Kristensen

Dorthe Quistgaard

Susie Mi Petersen

Erik Bruun-Kristensen (kirkeværge uden for menighedsrådet)
 

2018:

Erik Brunn-Kristensen fratræder som kirkeværge uden for menighedsrådet.  I stedet vælges Lars Damgaard som kirkeværge uden for menighedsrådet.

Gyda Dam udtræder af menighedsrådet. I stedet indtræder suppleant Anne Kristine From.

Som kasserer vælges Dorthe Quistgaard.

Som næstformand vælges Malene Hoxer Juul.