Skalborg Kirks historie

Skalborg kirke er opført 1969-70 af arkitekt Børge Ruby.

Allerede i 1930'erne påbegyndtes et kirkeligt arbejde med møder og arrangementer i det, der senere skulle blive til Skalborg sogn. Ved årsskiftet 1944/45 var man klar med et kirkeprojekt. Forventningen var, at det ville kunne påbegyndes så snart, krigen var afsluttet.

En flyttekirke blev opført i 1965, og kirkebyggeriet blev først påbegyndt i 1969 og afsluttet året efter med kirkeindvielse 1. søndag i advent 1970.

Der er tre klokker, der alle er støbt af Whitechapel Bell Foundry i 1970.