Ungdomskor

I Ungdomskoret har vi fokus på samklang, en sund stemme og fællesskab.

Ungdomskoret øver hver tirsdag kl. 17-18.30 og er for piger og drenge fra 7. klasse og op, der elsker at synge og gerne vil lære at arbejde med musik. Koret synger for ved én gudstjenesten om måneden (ofte søndag morgen). Derudover synger de koncerter og går luciaoptog til jul. Ungdomskoret er et lønnet kor med løntrin efter beståede prøver.

 

Ungdomskoret synger både rytmisk og klassisk - alt fra skønne poppede ballader, gospel og smukt klingende klassiske værker. Det giver en god variation til både korprøver og koncerter, og sangerne får trænet forskellige nuancer ved deres stemme. Udover at øve til gudstjenester og koncerter øver vi også hørelære og nodelære, så sangerne med tiden selv kan læse en node og lytte sig ind i de klage koret synger. Kirken tilbyder gratis sangundervisning ved Marianne Heuer til alle sangerne i Ungdomskoret. 

I efteråret tilbydes sangerne at deltage i et korstævne, hvor sangere fra hele Nordjylland synger sammen med en dygtig instruktør.  

Til jul går de luciaoptog flere steder og synger blandt andet ved kirkens store julekoncert.

I vinter/foråret skal vi synge forårskoncert, til konfimationer, tilbud om Sommerskole og selvfølgelig skal vi hygge, øve og overnatte i kirken til vores korweekend. Vi har i maj 2023 deltaget i Norbusang i Sverige med kor fra hele Norden med stor succe, så det bliver bestemt ikke sidste gang, vi deltager i Norbusang. 

Der vil være en mindre egenbetaling ved rejser og Sommerskole, ellers betaler kirken for stævner, overnatning, sangundervisning, løn mm.

Det sociale betyder meget. Det skal være sjovt at synge i kor. Derfor har vi korweekend med overnatning to gange om året, og vi slutter sæsonen af med sommerafslutning med aktiviteter, fællesspisning og hygge. 

Har du lyst til at høre mere, kontakt korleder Stinne Øllgaard Andersen på mail stoa@km.dk eller telefon 51517010.

 

  Julekoncert 2022

 Julekoncert 2022

  Norbusang i Sverige 2023: Pop-up

  Norbusang i Sverige 2023

  Norbusang 2023: Klar til koncert

 Sommer 2023: Vi hjælper hinanden

 "Favorit-koncert" 4. oktober 2022

  Disney-koncert 2021

  Sommerafslutning 2022

  Afslutning med to nybagte studenter.

 

 Ungdomskoret 2021

  Forårskoncert 2022

 Julekoncert 2019

 Disney-koncert: Ungdomskor og Børnekor

 

 Ungdomskoret 2019

 Pop-up koncert i Aalborg storcenter

  Korovernatning

 

   Ungdomskor