Samtykkerklæring for brug af foto

Samtykkeerklæring for brug af foto:

Jeg giver hermed samtykke til at foto af mit barn eller jeg selv må offentliggøres på Skalborg Kirkes hjemmeside , i kirkeblad, på plakater og sociale medier og accepterer hermed Skalborg Kirkes foto- og videopolitik.

Skalborg Kirkes foto- og videopolitik

Skalborg kirke og kirkens øvrige lokaler er en del af det offentlige rum. Der er derfor fri adgang til at deltage og efterfølgende benytte billeder og videooptagelser fra arrangementer. Da vi i stigende grad benytter os af at lægge billeder ud på Facebook og hjemmesiden samt i trykt materiale i forbindelse med kirkens kommunikation, vil vi her ridse vores politik op for billeder taget i kirken.

Som udgangspunkt spørger vi ikke om tilladelse, hvis du møder op til et åbent arrangement i kirkens lokaler, hvor vi tager situationsbilleder. Ved billeder af børn, er vi dog varsomme med karakteren af de billeder, der bliver brugt på nettet, så ingen børn bliver fremstillet på en uhensigtsmæssig eller upassende måde.

I de situationer hvor børn er forsamlet til en aktivitet, der løber over et længere tidsrum, fx Spirekor, Børnekor eller lignende med faste ugentlige mødegange, vil vi bede om samtykke fra forældrene til at tage billeder.

Ønsker vi at bruge et billede af en enkeltperson til en af vores brochurer, vil vi, i det omfang det er muligt, oplyse vedkommende om dette, når billedet tages eller anvendes.

Ønsker du et billede slette, kan du altid kontakte Skalborg Kirke via skalborg.sogn@km.dk