Vil du give en hjælpende hånd i Skalborg kirke?
 

Til Skalborg Kirkes mange forskellige arrangementer nyder vi ofte godt af hjælpende hænder.
For nogen er det pærenemt at lave mad, for nogen er det super sjovt at lave lyd og lys, nogen elsker at synge, for nogen er det hyggeligt at mødes og lave kaffe til kirkens gudstjenester. Opgaverne er mangfoldige.

Vil du give en hjælpende hånd, og bidrage til den levende kirke som Skalborg Kirke er kendt for at være?

Finder du ét eller flere af de nedenstående teams interessante, er du meget velkommen til at kontakte vores kirke- og kulturmedarbejder Amalie Thørholm på mail amta@km.dk eller telefon 30 66 05 23. 

Lige nu søger vi hjælp til formiddagskaffen i forbindelse med højskoledagene.
Opgaverne løses af en blanding af personale og frivillige, og hvis du vil hjælpe med en eller flere af følgende, hører Amalie meget gerne fra dig:
- Borddæking
- Kaffebrygning og arrangere brød og pålæg i kirkens køkken

Det hele gøres i samarbejde med kirketjenerne, så man er ikke alene om opgaverne. 

 

Herunder finder du korte beskrivelser af vores etablerede frivillige-teams, der altid har plads til flere.

 

Team Gud og Spaghetti
Teamet forbereder og laver mad til fællesspisningen efter familiegudstjenesten sammen med de ansatte. Teamet sørger derudover for borddækning og opvask. Man vælger selv, om man vil hjælpe til madlavning (16.00-18.00) eller opvask (18.30-19.30).

Kirketjenerne koordinerer indsatsen. 

 

 

Team Højskoledage
Team Højskoledage prioriterer tid til samvær, at synge og mulighed for samtale og diskussion. Der begyndes med formiddagskaffe. 
Teamet står for planlægning af foredrag i samarbejde med kirkekulturmedarbejderen og nogle praktiske opgaver i forbindelse med formiddagskaffen. 

Man kan også hjælpe til adhoc til de enkelte foredrag. Så kommer man kl. 8.00 og hjælper med bordopdækning og gøre morgenkaffen klar. Derefter deltager man i foredraget. 

 

 

Team Kaffelaug, højmessen
Teamet arbejder for at styrke højmessemenighedens fællesskab og samtaler efter højmessen henover en kop kaffe og en småkage.
Teamet stiller an til kaffe og småkager i foyeren efter højmessen. Kirketjenerne sørger for opvasken.

 

 

Team Kirkeband
Formålet med Team Kirkeband er at spille rytmisk musik til Skalborg kirkes gudstjenester og øvrige arrangementer.

 

 

 

Team Kommunikation
Kommunikationsteamets formål er at udvikle og implementere Skalborg kirkes kommunikationsstrategi, så sognets beboere informeres om kirkens aktiviteter og holdninger på mange kommunikationsplatforme.
Har du interesse indenfor medier, PR, filmoptagelse ect. er dette team måske noget for dig. 

 

 

Team Rytmisk gudstjeneste
Teamet står for indkøb, klargøring, madlavning og oprydning til fællesspisningen efter rytmisk gudstjeneste. 

 

 

Team Præsteteamet
Præsteteamets formål er at koordinere præsternes opgavehåndtering og skabe rum for dialog.

 

 

Team Plejehjemsgudstjenester
Teamet arbejder for at hjælpe beboerne og brugerne ved gudstjenesterne på plejehjemmene Sofiegården og Drachmanns Have.
Teammedlemmerne deltager i gudstjenesterne på plejehjemmene og hjælper med mindre praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenesterne. Efterfølgende deltager medlemmerne i kirkekaffen og den sociale stund. 

 

 

Team Spire- og børnekor
Koret indgår som en del af de øvrige tilbud til børn og unge i Skalborg sogn som en del af Skalborg kirkes vision om ”at være en levende kirke i Skalborg…” og ”ved at fremme fortroligheden med kristendommen.”

 

 

Team Vokalgruppen
Hensigten er at styrke det musikalske fællesskab i de gudstjenester, hvor vokalgruppen deltager. Gruppen synger for på fællessalmer og korsvar samt bidrager med musikalske indslag.

Gruppen kan vikariere et antal gange for kirkesanger ved gudstjenester efter nærmere aftale. Også medvirken ved andre arrangementer kan komme på tale og aftales nærmere i teamet.

 

 

Team Koncerter
Teamet arrangerer koncerter-  både klassisk og rytmisk tilsnit, gerne for både store og små.

 

 

Team Sogneindsamling
Teamet arrangerer husstandsindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp én gang i året.

 

 

Team Syng Solen Ned
Teamet står for de praktiske opgaver i forbindelse med beværtning til Syng Solen Ned-arrangemeneterne. 

 

 

Team Kristendomsoplysning for børn og unge i Skalborg sogn
Formålet er at fremme og styrke kristendomsoplysning for børn og unge i Skalborg.

 

 

 

Team Diakoni
Teamet arbejder med kirkens diakonale og sociale arbejde.