Om ind- og udmeldelse 

Indmeldelse

For at blive medlem af Folkekirken skal du være døbt. Bliver du som barn eller voksen døbt i Folkekirken, bliver du samtidig medlem.
Ved personer under 18 år skal den eller de, der har forældremyndigheden, træffe beslutningen om dåb eller indmeldelse i Folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.

Genindtræden

Er du udmeldt af Folkekirken, men ønsker at genindtræde, sker dette ved samtale med en præst. 

Hvis du er døbt i den kristne tro, men ikke ved dåb i Folkekirken (eksempelvis i den Katolske Kirke), kan du ligeledes optages i Folkekirken ved en samtale med en præst.

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af Folkekirken skal du henvende dig enten personligt eller skriftligt til en af kirkens præster eller til kirkekontoret. Du skal vedlægge oplysninger om, hvor og hvornår du er født og døbt, f. eks. din fødsels- og dåbsattest. Du finder kontaktoplysninger på præster og kirkekontorer her.

Når din udmeldelse er registreret i kirkebogen, bliver den automatisk registreret i CPR-registret. Du får tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af Folkekirken. Ved udmeldelse af Folkekirken, skal man være opmærksom på, at man frasiger sig retten til at benytte kirken til kirkelige handlinger.

Om sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn.

Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at man kan slutte sig til en præst, hvis teologiske holdninger man sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat. Læs mere om sognebåndsløsning på Kirkeministeriets hjemmeside.